Personenvervoer (vervolg)

Touringcarchauffeur

Naast de wettelijk verplichte examens is er het CCV-diploma Touringcarvervoer Nationaal en Internationaal. Deze diploma's zijn niet wettelijk verplicht, maar vormen wel een verplicht onderdeel van het Keurmerk Touringcarbedrijf.

Bijzondere eisen aan de chauffeur

Veel mensen reizen in binnen- en buitenland per touringcar. Het touringcarvervoer is voortdurend in ontwikkeling. De touringcar wordt geavanceerder, gecompliceerder en duurder. Dit stelt bijzondere eisen aan de chauffeur. Die is niet alleen verantwoordelijk voor het voertuig en de reis, maar ook voor het welzijn van zijn passagier. Steeds vaker treedt hij op als reisleider die met kennis van zaken ter plekke dingen moet kunnen organiseren.

De diploma's Touringcarvervoer Nationaal en Internationaal zijn het bewijs dat hij op die taak is voorbereid. De beide diploma's zijn onbeperkt geldig.

Ambulancechauffeur

Vereisten

Aan ambulancechauffeurs worden hoge eisen gesteld. Zij moeten over kennis en vaardigheden beschikken om medisch te kunnen assisteren én om de ambulance te kunnen besturen. CCV neemt de examens voor de ambulancechauffeur af in opdracht van de Stichting Academie voor Ambulancezorg (www.ambac.nl). Kandidaten kunnen zich voor een examen aanmelden bij de Stichting Academie voor Ambulancezorg via telefoonnummer (0341)46 75 50. Ook voor inhoudelijke vragen over de examens kunt u zich richten tot Ambulancezorg Nederland.

Huisartsenchauffeur

Aan huisartsenchauffeurs worden hoge eisen gesteld. De huisartsenchauffeur heeft als taak om de huisarts veilig en snel te kunnen vervoeren naar de plaats van het incident. Zij moeten over kennis en vaardigheden beschikken om de huisarts te assisteren en om de huisartsenambulance te besturen eventueel met gebruikmaking van optische- en geluidssignalen.

Als onderdeel van het door het Sociaal Fonds Taxi (SFT) uit te geven 'Certificaat Huisartsenchauffeur' neemt CCV de examens verhoogde rijvaardigheid af. Het examen bestaat uit 2 modules: Algemene rijvaardigheid (een examenrit op de openbare weg in combinatie met een mondelinge toets) en Bijzondere rijvaardigheid (een examen afgenomen op een besloten trainingcircuit).

rijbewijs

IN DE SPOTLIGHT

  • Unique Driving
  • Autorijschool Mario
  • Kleine Rijopleidingen
  • Rijschool Leo Prins