Goederenvervoer

Hier vindt u informatie over allerlei examens voor de beroepschauffeur die goederen over de weg vervoert.

De groeiende complexiteit van het nationale en internationale verkeer stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van vrachtautochauffeurs. CCV diploma's zijn een bewijs van deze vakbekwaamheid.

Examens

CCV verzorgt de examens voor het rijbewijs C (trekkeroplegger of vrachtauto) en E bij C (vrachtauto met aanhangwagen) en de examens en toetsen voor de vakbekwaamheid (voorheen CCV-B chauffeursdiploma). Lees hieronder welk document u nodig heeft.

Examens voor het rijbewijs

U hebt een rijbewijs C nodig als u een motorrijtuig wilt besturen waarvan de toegestane maximummassa (zie deel 1A voertuigbewijs of kentekenbewijs deel I) meer dan 3500 kg bedraagt. Als u met dit motorrijtuig een aanhangwagen c.q. oplegger wilt trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, dan is het rijbewijs E bij C wettelijk verplicht.

Examens voor de vakbekwaamheid (voorheen CCV-B chauffeursdiploma)

Als u voor uw beroep een voertuig van categorie C wilt rijden en geboren bent na 30 juni 1955, dan heeft u de code vakbekwaamheid (code 95) op het rijbewijs nodig.

Vanaf 10 september 2009 hebt u ook met een lichter voertuig (toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg) de code 95 nodig!

Eigen verantwoordelijkheid

CCV verwacht dat u op de hoogte bent van de voorwaarden ter verkrijging van een rijbewijs. Indien de gemeente besluit geen rijbewijs af te geven, of u wordt medisch niet geschikt geacht, kan CCV nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten die u hebt gemaakt voor het behalen van een theorie- en/of praktijkexamen.

rijbewijs

IN DE SPOTLIGHT

  • Verkeersschool Trilling B.V.
  • Kleine Rijopleidingen
  • VDR Verkeersopleidingen
  • Unique Driving