Personenvervoer

Hier vindt u informatie over de examens die CCV aanbiedt voor chauffeurs in het personenvervoer.
Alle CCV examens zijn ontwikkeld in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties. CCV examens zijn sterk praktijkgericht.

Busschauffeur

Examens

CCV verzorgt de examens voor het rijbewijs D (bus) en E bij D (bus met aanhangwagen) en de examens en toetsen voor de vakbekwaamheid (voorheen CCV-B chauffeursdiploma).

Examens voor het rijbewijs

U hebt een rijbewijs D nodig als u een motorrijtuig wilt besturen dat is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, exclusief de bestuurder. Als u met dit motorvoertuig een aanhangwagen wilt trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, dan is het rijbewijs E bij D wettelijk verplicht.

Taxichauffeur

TBT document

Als taxichauffeur kunt u sinds oktober 2006 al binnen een paar werkdagen, na het verwerken van de voldoende uitslag van het examen, aan het werk. De KIWA maakt dit mogelijk door de invoering van een Tijdelijk Bewijsschrift Taxi (TBT document). Kijk op www.kiwaregister.nl voor meer informatie.

Opleidingen

Een goede voorbereiding op het examen is uiteraard aan te raden. Er zijn verspreid over Nederland verschillende instellingen die een cursus voor het taxi-examen aanbieden. Voor informatie over cursussen kunt u terecht op internet (bv. taxi.pagina.nl) of bij een (rij)opleider in uw omgeving.

Aanvragen examen

U kunt u direct aanmelden voor een examen door het aanvraagformulier vandaag nog uit te printen en op te sturen! Denk er wel aan dat u voor het reserveren van een examen, een KIWA-nummer moet hebben. Dit nummer kunt u aanvragen op www.kiwaregister.nl of telefonisch via het gratis telefoonnummer 070 41 44 888.

Directiechauffeur

Goede directiechauffeurs zijn vakmensen. Werkgevers stellen terecht hoge eisen. Directiechauffeurs moeten over adequate kennis, inzicht en vaardigheden beschikken ten aanzien van rijvaardigheid, serviceverlening, verkeersveiligheid en regelgeving. Een CCV certificaat Directiechauffeur staat hiervoor garant.

Certificaat Directiechauffeur (CCV-D1)

Dit certificaat bestaat uit twee examens, te weten een theorie- en een praktijkexamen. Een chauffeur die binnen zes maanden slaagt voor beide examens ontvangt het certificaat. Het certificaat is vijf jaar geldig. Verlenging is mogelijk door het volgen van applicatiedagen.

Het certificaat is niet wettelijk erkend, de exameneisen zijn vastgesteld in overleg met en goedgekeurd door de CCV-Raad waarin sociale partners zijn verenigd

De volgorde van de examens is vrij. Het is dus niet noodzakelijk eerst voor het theorie-examen te slagen om aan het praktijkexamen te kunnen deelnemen.
De examendag is altijd de vrijdag.

Certificaat Directiechauffeur 2 (CCV-D2)

Het certificaat CCV-D2 toont een verdieping en uitbreiding op de kennis en vaardigheden van CCV-D1. Het examen heeft de vorm van een ritopdracht praktijk (toets 'on the job') waarvoor een (fictief) verhoogd risico voor de te vervoeren VIP geldt.

Dit certificaat kan behaald worden door het met voldoende resultaat afsluiten van het praktijkexamen DP2. Een theorie-examen is niet nodig. Een certificaat CCV-D2 is vijf jaar geldig. Verlenging is mogelijk door het volgen van applicatiedagen.

Het certificaat is niet wettelijk erkend, de exameneisen zijn vastgesteld in overleg met en goedgekeurd door de CCV-Raad waarin sociale partners zijn verenigd.

rijbewijs

IN DE SPOTLIGHT

  • Autorijschool Wilan
  • Kleine Rijopleidingen
  • VDR Verkeersopleidingen
  • Unique Driving