Beginnersrijbewijs

Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, valt onder de nieuwe regeling. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. Voor 16-en 17 jarigen is deze termijn zelfs zeven jaar na verkrijging van een rijbewijs van de bromfietscategorie AM. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan dertig kilometer per uur en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen. Rijden onder invloed levert geen strafpunten op. Wel worden beginnend bestuurders eerder naar de EMA-cursus gestuurd.

Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Rijvaardigheidsonderzoek

Het rijvaardigheidsonderzoek bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Naast educatie staat de kwaliteit van het rijgedrag tijdens het onderzoek voorop.
Als de rijvaardigheid en theoriekennis onvoldoende zijn, moet de kandidaat opnieuw een volledig examen doen. De kosten voor het onderzoek komen voor rekening van de overheid.

rijbewijs

IN DE SPOTLIGHT

  • Rijschool Leo Prins
  • Autorijschool Sandra
  • VDR Verkeersopleidingen
  • Verkeersschool van Vugt B.V.