4 keer gezakt?

Bijzondere examenvorm

Als u binnen vijf jaar vier keer bent gezakt voor het CBR-praktijkexamen is er een andere mogelijkheid om examen te doen. U doet dan automatisch een nader onderzoek. Dit is een bijzondere vorm van examineren.

De plaats waar de toets wordt afgenomen is rustiger, de beschikbare tijd is langer en er is meer persoonlijke begeleiding. Als u wordt afgewezen, krijgt u na afloop ook advies hoe u uw rijvaardigheid kunt verbeteren.

Deze speciale aanpak werkt voor veel kandidaten goed.

Mocht u niet slagen voor het nader onderzoek, dan vinden eventuele volgende nader onderzoeken op dezelfde manier plaats. Deze regeling geldt voor alle praktijkexamens die het CBR afneemt. Een nader onderzoek voor de theoriekennis is niet mogelijk.

rijbewijs

IN DE SPOTLIGHT

  • VDR Verkeersopleidingen
  • Verkeersschool Voskamp
  • Autorijschool Wilan
  • Verkeersschool Trilling B.V.