Personenauto

Minimum leeftijd

Om praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) te mogen doen moet u eerst het theorie-examen personenauto hebben behaald. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet u minimaal 16,5 jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de rijlessen.

Verklaring van rijvaardigheid

Als tijdens het examen blijkt dat uw rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig, veilig voor uzelf en anderen, de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid.

Verklaring van geschiktheid

Het CBR gaat ook na of u lichamelijke of geestelijke problemen heeft die van invloed kunnen zijn op uw rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Geen rijbewijs

Uw rijbewijsdocument (het pasje op creditcardformaat) krijgt u niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar u woont. Voorwaarde is wel dat uw Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

rijbewijs

IN DE SPOTLIGHT

  • VDR Verkeersopleidingen
  • Verkeersschool van Vugt B.V.
  • Verkeersschool Voskamp
  • Rijschool Leo Prins