Gevaarlijke stoffen

CCV is door de overheid erkend als exameninstantie voor de afname en de ontwikkeling van examens die voortvloeien uit het ADR. Wij nemen als enige examenorganisatie de examens af voor:

  • Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR certificaten);
  • Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het binnenwater (ADN);
  • Vervoer gevaarlijk huishoudelijk afval;
  • Veiligheidsadviseur (weg, spoor en binnenwater);
  • Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen.

Chauffeur vervoer gevaarlijke stoffen (ADR en KCA)

ADR algemeen

Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat. De overheid heeft CCV aangewezen als exameninstituut voor de ADR examens. Als u slaagt voor één of meerdere ADR examens, ontvangt u een ADR certificaat van CCV.
CCV voert, naast de examens, ook het toezicht op de opleidingen uit.

Opleiding

U kunt alleen examen doen als u een door CCV erkende ADR opleiding heeft gevolgd. De opleider, die deze opleiding verzorgt, kan bij CCV het examen aanvragen en betalen. Het is niet mogelijk u direct bij CCV aan te melden voor één of meerdere (verlengings) examens (met uitzondering van het KCA examen). Kijk hier voor een lijst van ADR opleiders en hun gegevens.
Let op: Als de opleider van uw keuze niet op deze lijst voorkomt, dan kan hij geen ADR examen voor u aanvragen. Dit betekent dat u via deze opleider geen ADR certificaat kunt krijgen.

Examens

Om het ADR vakbekwaamheidscertificaat te halen, moet u minimaal slagen voor het basisexamen. Naast het basisexamen zijn aanvullende examens nodig voor enkele specifieke soorten vervoer van gevaarlijke stoffen. Op het ADR certificaat staat voor welke soorten vervoer de chauffeur de bevoegdheid heeft.

Download hier de exameneisen voor alle ADR examens.

Normeringtabel schriftelijk examen

Bij de schriftelijke ADR-examens wordt het aantal goed beantwoorde vragen omgerekend naar een cijfer. Het cijfer dat wordt toegekend is afhankelijk van het aantal vragen. De omrekening heeft plaats volgens de normeringtabel die u hier kunt downloaden.

rijbewijs

IN DE SPOTLIGHT

  • Autorijschool Wilan
  • Verkeersschool Trilling B.V.
  • Autorijschool Mario
  • Autorijschool Sandra