Reserveringstermijn

Het CBR streeft ernaar dat uw eerste praktijkexamen voor de personenauto binnen 7 weken kan worden gereserveerd. Voor het herexamen is dat binnen 5 weken. Deze termijnen zijn afgesproken met de rijschoolbranche en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wilt u de gemiddelde examenreserveringstermijn voor uw examenlocatie weten voor een normaal praktijkexamen voor de personenauto? Klik dan hieronder op het overzicht voor de eerste examens (en tussentijdse toetsen) of het overzicht voor de herexamens. In deze overzichten vindt u in de laatste kolom achter elke locatie de gemiddelde examenreserveringstermijn in de afgelopen week.

Landelijk lag de gemiddelde reserveringstermijn voor de eerste examens in de week van 22 augustus t/m 27 augustus op 3,2 weken. Voor de herexamens was dat 2,9 weken.

Download hier : Overzicht week 35 gemiddelde reserveringstermijn 1e examens en tussentijdse toetsen categorie B.pdf

Download hier : Overzicht week 35 gemiddelde reserveringstermijn herexamens categorie B.pdf

N.B. Het kan voorkomen dat de reserveringstermijn voor herexamens op 1 week ligt. Voor herexamens geldt echter dat ze niet binnen 2 weken na het zakken voor het voorgaande examen kunnen worden afgelegd.

Uitleg reserveringstermijn

De examenreserveringstermijn is het aantal weken vanaf de huidige week tot de eerste week met minimaal nog 5% beschikbare examenplekken. Op kortere termijn kan dan nog een beperkt aantal lege examenplekken beschikbaar zijn.

De examenreserveringstermijnen zijn continu in beweging, afhankelijk van de vraag. De ene dag kunt u bijvoorbeeld een termijn van vier weken zien en een dag later een termijn van drie of vijf weken. Om het beeld zo betrouwbaar mogelijk te maken, drukt het CBR de examenreserveringstermijnen uit in weekgemiddelden.

Uw rijschool verzorgt de aanvraag van het praktijkexamen. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop u geen examen kunt doen vanwege bijvoorbeeld schoolexamens of vakantie. Bij de meeste rijscholen kunt u, in overleg met uw instructeur, zelf uw ideale tijdstip van afrijden bepalen.

De examenreserveringstermijnen worden permanent bewaakt door het CBR. Indien nodig worden ze bijgestuurd, bijvoorbeeld door meer examenplekken beschikbaar te stellen of door examenplekken te verplaatsen naar een drukkere examenlocatie. Uitgangspunt is dat de termijnen binnen de gestelde norm blijven.

rijbewijs

IN DE SPOTLIGHT

  • Verkeersschool van Vugt B.V.
  • Autorijschool Wilan
  • VDR Verkeersopleidingen
  • Autorijschool Sandra