Wat houdt nader onderzoek in?

Het nader onderzoek is niet gemakkelijker dan het CBR-examen. De eisen liggen in de wet vast en zijn dezelfde als bij het standaard CBR-examen. Het nader onderzoek begint net als het CBR-examen met een voorgesprek, de ogentest en een aantal voorbereidings- en controlehandelingen. Verder geldt ook tijdens de rit dat u 'het zélf moet doen'. Net als bij het gewone rijexamen rijdt u een deel van de rit zelfstandig naar een bepaalde bestemming. Er zijn wel belangrijke verschillen tussen een nader onderzoek en een regulier CBR-examen.

Rustige omgeving en extra tijd

Veel kandidaten voor het nader onderzoek rijvaardigheid zijn erg zenuwachtig. Een onderzoek op een van de gebruikelijke examencentra versterkt dit waarschijnlijk. Er heerst daar immers een gespannen 'examensfeer'. Daarom maakt het CBR voor het nader onderzoek rijvaardigheid gebruik van andere locaties. Meestal is het een rustige plek in een sportcentrum of restaurant.
Heel belangrijk is dat er extra tijd beschikbaar is. Daarom duurt een nader onderzoek een kwartier langer dan de standaard CBR-procedure. Deze extra tijd wordt onder meer gebruikt om u op uw gemak te stellen voor en tijdens de rit.

Persoonlijke begeleiding

Bij het nader onderzoek heet de examinator rijvaardigheidsadviseur. Deze ervaren adviseurs weten als geen ander dat nervositeit van grote invloed kan zijn op uw rijgedrag. Zij zullen de spanning zoveel mogelijk trachten te verminderen. In een voorgesprek probeert de adviseur een goed beeld van u en uw mogelijkheden te krijgen. Aan de hand van de vorige uitslag analyseert hij waarmee u bij het voorgaande examen problemen hebt gehad. Het is daarom van belang dat uw instructeur bij het voorgesprek aanwezig is.

Tijdens het rijden doet de rijvaardigheidsadviseur er alles aan om voor u zo gunstig mogelijke omstandigheden te creëren. Zonodig wordt het voertuig even langs de kant van de weg gezet om de zenuwen tot bedaren te laten komen.

Advies

U krijgt na afloop te horen of u bent geslaagd of niet. Als u bent afgewezen bespreekt de rijvaardigheidsadviseur de resultaten met u en krijgt u advies hoe u uw rijvaardigheid verder kunt verbeteren. Ook bij deze nabespreking stellen wij de aanwezigheid van uw instructeur zeer op prijs. Hij weet dan waar hij extra aandacht aan moet besteden in de volgende lessen. Tenslotte bespreekt de rijvaardigheidsadviseur met u het formulier zelfreflectie. Wanneer er verschillen zijn tussen uw antwoorden op het zelfreflectieformulier en de bevindingen van de rijvaardigheidsadviseur, is het verstandig dit ook met uw instructeur te bespreken.

Aanmelden

Hoe meld ik me aan?

rijbewijs

IN DE SPOTLIGHT

  • VDR Verkeersopleidingen
  • Kleine Rijopleidingen
  • Autorijschool Mario
  • Verkeersschool Trilling B.V.