Gezakt?

Uitslagformulier

Wanneer u bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan uw instructeur achteraf voor u uitdraaien. Het is verstandig deze punten te bespreken met uw instructeur in verband met vervolglessen.

Vier keer gezakt?

Lang niet iedereen slaagt in één keer voor het rijexamen. Sterker nog, de meeste kandidaten hebben één of meerdere herkansingen nodig om uiteindelijk het examen succesvol af te ronden. Uit de praktijk is gebleken dat zo'n tien procent van de kandidaten moeite heeft het rijbewijs via het 'gewone' praktijkexamen te behalen. De oorzaken hiervoor variëren. Jaarlijks zijn er ruim 30.000 kandidaten die voor de vierde keer binnen vijf jaar zakken voor hun rijexamen.

Ander examen mogelijk

Wanneer u voor de vierde keer binnen vijf jaar bent gezakt voor het examen verkeersdeelneming dan is uw volgende examen een nader onderzoek.

Bijzondere examenvorm

Als u binnen vijf jaar vier keer bent gezakt voor het CBR-praktijkexamen is er een andere mogelijkheid om examen te doen. U doet dan automatisch een nader onderzoek. Dit is een bijzondere vorm van examineren.

De plaats waar de toets wordt afgenomen is rustiger, de beschikbare tijd is langer en er is meer persoonlijke begeleiding. Als u wordt afgewezen, krijgt u na afloop ook advies hoe u uw rijvaardigheid kunt verbeteren.

Deze speciale aanpak werkt voor veel kandidaten goed.

Mocht u niet slagen voor het nader onderzoek, dan vinden eventuele volgende nader onderzoeken op dezelfde manier plaats. Deze regeling geldt voor alle praktijkexamens die het CBR afneemt. Een nader onderzoek voor de theoriekennis is niet mogelijk.

rijbewijs

IN DE SPOTLIGHT

  • Autorijschool Mario
  • Verkeersschool Trilling B.V.
  • Verkeersschool van Vugt B.V.
  • Rijschool Leo Prins